Prodkuty a služby » Výroba montovaných halMontované haly, vyráběné firmou stany haly Kunovský s.r.o., jsou modulární systém, určený pro snadnou a rychlou montáž a nenákladné řešení vašich aktuálních požadavků. Velikosti i rozměry hal jsou variabilní, mnohostranné použití je pak nespornou výhodou všech námi dodávaných montovaných hal.

Naše firma dodává tyto montované haly

  • haly s ocelovou konstrukcí
  • haly s duralovou konstrukcí

Každá z výše uvedených konstrukcí je specifická jak užitím a svou funkčností, tak vzhledovou stránkou

Montované haly s ocelovou konstrukcí jsou určeny především k dlouhodobému využití na stabilním podloží.

Montované haly s duralovou konstrukcí najdou uplatnění jako prozatímní přístřešky, sklady a montovací prostory na místech s krátkodobým předpokladem využití. Pro haly s dřevěnou konstrukcí je pro změnu charakteristickým prvkem jejich elegance

Všechny uvedené typy montovaných hal jsou nezateplené, případně se zateplovacím pláštěm. Opláštění řešíme moderními textiliemi vyráběnými právě pro tyto účely. Po dohodě však lze k opláštění použít i jiné materiály.

Typická je pro montované haly snadná montáž, díky které je lze v krátké době nejenom složit, ale i rozebrat a přemístit. Montované haly rovněž nevyžadují žádné speciální základy, postavíte je na jakékoli zpevněné ploše. Doporučujeme však asfaltové nebo betonové plochy převyšující okolní terén alespoň o 10 cm. Pro ukotvení našich montovaných hal lze využít ocelové hřeby nebo kotvící techniku v podobě ocelových nebo chemických kotev

Maximální rozpon čela montovaných hal, které dodáváme, je 40 metrů, přičemž jejich délka není omezena. Mezera mezi jednotlivými částmi konstrukce je 2,5 – 5 m, standardní výška bočnice je 3 m (maximálně 5 m).

Standardní volitelnou výbavou naší montované haly jsou elektrické rozvody, okna, vytápění, ventilace, klimatizace, elektronické zabezpečení proti vstupu, podlaha, vstupy, vrata, zabezpečení a signalizace.

Jako doplňkové služby pro vás zajistíme:

  • projekt pro ohlášení stavby,
  • klimatizaci dodané haly,
  • okna a prosvětlovací plochy,
  • ventilační otvory,
  • osvětlení a elektroinstalaci, čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací),
  • boční servisní (únikové) vstupy,
  • podlahu,
  • zabezpečovací systém